Mam, je bent nooit volwassen geworden.

Over Marieke

In haar werk bij de Jeugd­bescherming heeft Marieke de kracht van de fantasie ontdekt.  Door gebruik te maken van haar eigen fantasie en die van de kinderen lukte het om contact met hen te maken. Het vertellen van herken­bare verhalen speelde daarin een belangrijke rol.

Marieke besloot verhalen­vertelster te worden en Lilaluna Verteltheater werd geboren. Zij heeft in de afgelopen 20 jaar vele mooie, spannende, grappige, ondeugende, ontroerende en vooral herkenbare verhalen verteld. Vertel­voorstellingen die aansluiten bij de belevings­wereld van kinderen en waarin ze worden aange­sproken op hun verbeeldingskracht.

Het is magisch om te zien hoe kinderen kunnen opgaan in een verhaal. Hoe ze de verhalen inkleuren met hun eigen verbeeldings­kracht en eruit halen wat ze op dat moment nodig hebben. Hoe ze zichtbaar genieten en ontspannen.

Marieke’s liefde voor de fantasie heeft haar op veel mooie paden gezet.

Zo heeft zij een aantal jaren als vrij­willigster gewerkt bij Stichting de Regenboogboom. Deze stichting is er voor kinderen en hun ouders die om wat voor reden dan ook plotseling de controle over hun leven verliezen en zich daardoor uiterst kwets­baar voelen. De Regenboogboom brengt  het kind door middel van zijn fantasie naar zijn eigen veilige plek. Een plek zonder ziekte, angst of pijn. Zij noemen dat het Regenboogbos, een metafoor voor een veilige droomplek.

Marieke is – naast haar verteltheater - voortdurend bezig met het ontwikkelen van ideeën om de fantasie van kinderen en volwassenen aan te spreken. Zo heeft ze - samen met illustrator Vera de Bakker - de twee vriendjes Toeloeloe en Harrie gecreëerd  -fantasie­volle (luister)­verhalen voor kinderen vanaf 4 jaar- en is Tante Theeleut onlangs van start gegaan (elke maand 4 nieuwe luister­verhalen over de tweeling Fos en Vlinder voor kinderen vanaf 6 jaar).

Haar eigen fantasie prikkelt Marieke in de wereld van het improvisatie-toneel. Ze volgt en geeft theatersport- en improvisatielessen. Daarnaast is zij trainingsacteur en geeft zij improvisatieworkshops.

Meer informatie over Lilaluna Verteltheater en Toeloeloe en Harrie vind je op onderstaande websites:

• Lilaluna

• Toeloeloe en Harrie

Fantasie is ongelooflijk krachtig

Over de Ambassa­deur van de Fantasie

Fantasie is krachtiger dan kennis,  daar gelooft de Ambassadeur van de Fantasie in.

In onze huidige maat­schappij ligt de prestatie­druk al vanaf jonge leeftijd op velerlei gebied hoog.
Onze dagen zijn goed gevuld met school, werk, sporten en scherm­tijd.
Hierdoor zijn er weinig ‘lege’ momenten meer. Momenten waarop je even niets hoeft, wat door velen als verveling wordt ervaren. Maar juist in die verveling krijgt de fantasie de kans om op te bloeien.

De Ambassadeur van de Fantasie ziet in haar werk dat het ver­mogen tot fanta­seren aan het afnemen is.
Het lijkt – ook voor (jonge) kinderen-  steeds moeilijker te worden om toe­gang tot onze fantasie te krijgen.
Het gebrek aan fantasie bij volwassenen zie je in ons dagelijks terug: de maat­schappij verhard en we hebben korte lontjes, omdat we steeds meer moeite hebben om ons in te leven in een ander.
Veel mensen kampen op steeds jongere leeftijd met een burn out of andere psychische klachten. Ze missen een uitlaat­klep en een oplaadstation.

Het echte teken van intelli­gentie is niet kennis, maar verbeelding. (Einstein)

Je zult het misschien niet verwachten, maar ons vermogen om te fantaseren kan ons helpen om meer lichtheid, speels­heid en verbinding in het leven te creëren.
Onze fantasie is een uniek en krachtig eigen­schap!  Het is veel meer dan alleen maar dag­dromen.
Onze fantasie stelt ons in staat om buiten structuren, proce­dures en proto­collen te denken. Vanuit fantasie worden nieuwe mogelijk­heden zichtbaar, onbe­grensde creatie-kracht ontketend en vergroten mensen hun capaciteit om flexibel, krachtig, inlevend en weerbaar te zijn.
Skills die het leven leuker en makkelijker maken. Op elke leeftijd!

Iedereen heeft fantasie, we zijn immers allemaal kind geweest. De verbin­dingen in onze hersenen die nodig zijn om te kunnen fantaseren zijn in onze kinder­tijd aan­gelegd.
Liggen ze nu onder een dikke laag stof? Dan wordt het hoog tijd voor een grote schoonmaak!

Wat aandacht krijgt groeit!